Sigorta Firmaları Rehberine Hoşgeldiniz

SigortaFirmalari.com bir Sigorta Firmaları ve Sigorta Acenteleri Rehberi olmakla birlikte sigorta bilgilerine de yer veren bir oluşumdur.

 

Sigorta Terimleri Sözlüğü

Aşkın Sigorta (Over Insurance)

Azami İyiniyet (Utmost Good Faith)

Birlikte Sigorta (Coinsurance)

Bütün Tehlikeler ( All Risks )

Beklenen Azami Hasar (Probable Maximum Loss)

Coğrafi Sınırlar (Territorial Limits)

Entegral Muafiyet (Franchise)

Eksik Sigorta (Under Insurance)

Fiyat ( Rate)

Genel Şartlar (General Conditions)

Gerçek Tam Zıya (Actual Total Loss)

Hasar (Damage )

Hükmi Tam Zıya (Constructive Total Loss)

Hasar Fazlası Reasüransı (Excess Of Loss )

Hasar Prim Oranı (Loss Ratio)

Hesap/Muhasebe Yılı (Accounting Year)

Hasarı Önleme (Outstanding Loss)

İş Yılı (Underwriting Year )

Kloz (Clause)

Komisyon (Commission)

Kısmi Hasar (Partial Loss/Particular Average)

Kazanılmış Net Prim (Net Earned Premium)

Lehdar (Beneficiary)

Lütuf Ödemesi (Ex Gratia)

Müşterek Sebep (Concurrent Cause)

Mücbir Sebep (Act Of God)

Mutabakatlı Poliçe (Agreed Value/Valued Policy)

Muallak Hasar (Outstanding Loss)

Meydana Gelmiş Ancak Bildirilmemiş (Incurred But Not Reported)

Müşterek Avarya ( General Average)

Mortalite Tabloları ( Mortality Tables )

Özel Şartlar (Partıcular Conditions)

Prim ( Premium )

Poliçe Devri (Assignment)

Sigorta (Insurance)

Sigorta Poliçesi (Insurance Policy)

Sigorta Bedeli (Sum Insured)

Sigorta Süresi (Insurance Period)

Sigorta Başlangıç Tarihi (Attachment Date)

Sigortanın Sona Ermesi (Expiry Date Termination)

Sigorta Konusu (Subject Matter Of Insurance)

Sigorta Edilebilir Risk (Insurable Risk)

Sigorta Sertifikası (Certificate Of Insurance )

Sigorta Sahtekarlığı ( Insurance Fraud)

Teminat Belgesi (Cover Note)

Teklif Formu (Proposal Form)

Teminat (Cover/Coverage)

Tazminat Talebi (Claim)

Tenzili Muafiyet (Deductible)

Uzak Sebep (Remote Cause)

Yenileme (Renewal)

Yakın Sebep (Proximate Cause)

Yükümlülük Karşılama Yeterliliği (Solvency Margin)

Zorunlu Sigorta (Compulsory Insurance)

Zeyilname (Endorsement)

Zarar, Zıya (Loss)